Počas letných prázdnin a aj po nich naplno pokračovala rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s..

Dokončila sa zadná spojovacia chodba pre prevoz stravy a mohli sa rozbehnúť práce na výstavbe novej časti bloku oddelení hlavnej budovy. Súbežne sa vymieňajú okná,strešná krytina a budova sa zatepľuje. Došlo k presunu oboch ortopedických ambulancií z doterajšieho umiestnenia na prízemí hlavnej budovy do pavilónu „R“ – laboratória na 2. poschodie vedľa diabetologickej ambulancie.

Taktiež došlo k presunu celého fyziatricko-rehabilitačného oddelenia vrátane ambulancie z pôvodného umiestnenia do pavilónu „H“ – bývalé detské jasle. Tieto pracoviská budú v dočasných priestoroch približne do apríla 2012. Obmedzený bude vjazd vozidiel do areálu hlavnou bránou. O tomto bude informovať prenosné dopravné značenie.

Náhradný vjazd (prístup k pavilónom A1 – oddelenie vnútorného lekárstva ženy, P – stravovacia prevádzka, K – pracovisko patológie, klinickej mikrobiológie, J – neurológie, I – detské oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, H – ambulancie) je z Potočnej ulice pri kostole a pri pracovisku patológie. Okrem vjazdu bude v areáli nemocnice z priestorových dôvodov obmedzené aj parkovanie. Vjazd a parkovanie v nemocnici je nutné obmedziť na najnutnejšiu dobu (vyloženie či naloženie pacienta, pohyb tovaru). K pozitívnym zmenám patrí nainštalovanie nového moderného CT prístroja. Veríme, že skvalitní a zrýchli poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom.

MUDr. Daniel Vidovič


.

Je ok, ak nie si ok BSK