Centrálnu časť obce Vysoká pri Morave zrevitalizovali za eurofondy.

Dušan Dvoran – starosta obce Vysoká pri Morave, Pavol Frešo – predseda BSK

Na revitalizáciu námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene získala obec cez Operačný program Bratislavský kraj nenávratný fi nančný príspevok v hodnote vyše 420-tisíc eur. Revitalizáciu ocenil aj starosta obce Dušana Dvoran, podľa ktorého sa im vďaka verejnému obstarávaniu podarilo ušetriť približne 330-tisíc eur. „Podľa pôvodného rozpočtu boli náklady 776-tisíc eur, verejným obstarávaním sme ich dokázali znížiť na 443-tisíc eur, pričom 421-tisíc bolo hradených z fondov,“ povedal Dušan Dvoran.

Vzhľadom na skutočnosť, že obec Vysoká pri Morave sa nachádza v oblasti častých záplav, starosta tiež vyzdvihol, že v rámci revitalizácie sa ako ochrana pred povodňami urobilo odvodňovanie dažďovej vody z námestia a priľahlých ulíc. V obci sa zrevitalizovalo Námestie Oslobodenia, zrekonštruovali sa chodníky aj spevnené plochy, vybudovali sa autobusové zastávky, detské ihrisko a osadili parkové lavičky. Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov predstavuje 2 143 metrov. Na námestí sa tiež zrekonštruovalo verejné osvetlenie, celkovo bolo vymenených 13 svietidiel verejného osvetlenia. V rámci revitalizácie zelene sa podľa starostu vysadilo 172 nových stromov.

BSK


.

BM: Ustekana sobota