ZÁKLADNÝ KAMEŇ nového cyklomosta, ktorý spojí bratislavskú Devínsku Novú Ves a rakúsku obec Schlosshof, na slovenskej strane symbolicky poklepali poslednú septembrovú nedeľu predstavitelia slovenskej a rakúskej samosprávy.

Poklepávanie základného kameňa cyklomostu v Devínskej Novej Vsi

Ako poznamenal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, tento most cez rieku Morava sa začína budovať po vyše 60 rokoch. „Nemám pochýb, že keď tento most bude stáť, tak nielen tu, ale aj pozdĺž Moravy, ale aj podstatná časť Dolného Rakúska budú naozaj zaplavené šťastnými rodinami a ľuďmi, ktorí tam budú bicyklovať, korčuľovať a tráviť čas.“ Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda poukázal, že vláda podporuje nielen spoluprácu na centrálnej úrovni, ale aj spoluprácu regiónov, miest a obcí. „Preto sa teším, že Dolné Rakúsko, BSK, Rakúsko, Slovensko aj vďaka tejto investícii budú mať k sebe ešte bližšie, hoci tie vzťahy sú vynikajúce,“ konštatoval. Ako doplnil predseda dolnorakúskej vlády Erwin Pröll, ľudia obe krajiny svojho času rozdelili, ale dnes ich zase aj spojili, a to nielen na ľudskej úrovni, ale i na všetkých ostatných. Zároveň si zaželal, aby sa stanovené ciele podarilo aj naplniť.

Cyklomost bude postavený v historickej trase a bude slúžiť pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov bude tvoriť oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky bude štyri metre, čo má umožniť prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel sedem metrov. Most, ktorého otvorenie sa plánuje na jar, sa má po jeho postavení stať dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás.

Predseda BSK Frešo verí, že k tomuto mostu pribudnú aj ďalšie. Pripomenul, že most je len jedna z etáp cezhraničnej spolupráce. Vo vysokom štádiu rozpracovania je podľa jeho slov projekt Za mostom, v rámci ktorého sa má vybudovať infraštruktúra okolo nového cyklomosta, ako aj záchytné parkovisko.

Okrem toho sa tiež plánuje revitalizácia 11 bunkrov z čias existencie „železnej opony“ pozdĺž rieky Moravy. V období Rakúsko-Uhorska spájalo brehy Moravského poľa a Záhoria 24 mostov, po páde železnej opony tam nezostal ani jeden. Peším, cyklistom, jazdcom na koni i turistom má nový most otvoriť cestu do lužných lesov chráneného Dunajského parku, do najväčšieho barokového zámku v Rakúsku Schlosshof a najrozsiahlejšej vidieckej šľachtickej rezidencie cisárovnej Márie Terézie. Na opačnom brehu možno na neďalekom sútoku Moravy a Dunaja navštíviť hrad Devín.

Projekt je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Bratislavský kraj fi nancuje nájazd na most na slovenskej strane a 62,86 percenta oceľového mosta, keďže náklady sú rozdelené podľa štátnej hranice.Schválený príspevok pre BSK v rámci žiadosti je takmer 2,8 milióna eur pri povinnom pätpercentnom spolufi nancovaní z vlastných zdrojov. Cyklomost bude stavať konzorcium Ingsteel a Doprastav.

BSK


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024