Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica otvára 3.11. 2011 v Senici kurz “Opatrovateľka” akreditovaný MPSVAR SR v rozsahu 226 hodín.

Absolventi kurzu sa môžu uplatniť v sociálnych službách SR ale i ako opatrovateľky v Rakúsku a Nemecku. Osvedčenie je vydané v slovenko – nemeckom jazyku.

Forma a dĺžka kurzu: 21 dní kombinovaná denná a večerná, víkendová (2 – 3 x v týždni).

Dôverujte regionálnemu vzdelávaniu a využite nami ponúkané vzdelávanie, ktoré je založené na dlhoročných skúsenostiach, kvalifikovaných lektoroch, nízkej cene a samozrejme kvalite.

V prípade záujmu môžete kontaktovať ÚzS SČK Senica, Kalinčiakova 1396/46, tel. 034/6515159, 0903/570938.

Veronika Kopúnková


.

Je ok, ak nie si ok BSK