Vo štvrtok 3. novembra 2011 sa v priestoroch a blízkom okolí Spoločného kontaktného pracoviska Hodonín – Holíč, na Bratislavskej ceste v Hodoníne – Česká republika, uskutočnilo Medzinárodné taktické cvičenie zložiek IZS.

Spoločné kontaktné pracovisko zložiek IZS vzniklo na základe Programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou, ktorý bol zabezpečovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Spoločne bez hraníc“.


V rámci cvičenia boli precvičované simulované činnosti, ktoré zabezpečovali zložky polície a hasičov Juhomoravského a Trnavského kraja a Zdravotná záchranná služba JMK.

Cieľom cvičenia bolo najmä:
overiť vybavenie získaného v rámci projektu EÚ a overiť postupnosť vyžadovania spolupráce medzi ČR a SR.
precvičiť súčinnosť krajských operačných stredísk a Spoločného kontaktného pracoviska IZS, precvičiť súčinnosť zložiek IZS pri riešení mimoriadnej udalosti (prenasledovanie vozidla s posádkou podozrivou z trestnej činnosti v SR do ČR cez hraničný priechod Holíč – Hodonín s následnou dopravnou nehodou na území ČR, vyslobodzovacie práce, prečerpávanie pohonných hmôt, záchrana topiacich sa osôb a eskorta zaistených…).
precvičiť schopnosti veliteľov a vedúcich zložiek IZS riešiť danú mimoriadnu udalosť a precvičiť rádio spojenie (komunikáciu) zložiek IZS na mieste zásahu.

Na záver cvičenia bolo vykonané hodnotenie, v ktorom sa vedúci jednotlivých zložiek IZS vyjadrili k uskutočnenému cvičeniu, pričom bolo konštatované, že cvičenie svoj zámer a ciele splnilo.

Martina Kredatusová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota