OZ Dúhovka pozýva milovníkov prírody na besedu s názvom Mokrade sú oázou života na Záhorí, ktorá sa uskutoční dňa 10.11.2011 v priestoroch Základnej školy na Štúrovej ulici v Malackách o 18:00 hodine.

Súčasťou besedy bude i premietanie filmu Mokrade – oáze pokoja a prezentácia o CHKO Záhorie. Diskusia bude zameraná nielen na mokrade, ale i na veľmi zaujímavé biotopy nachádzajúce sa na Záhorí (napr. viate piesky, vresoviská).

Stretnutím bude sprevádzať Mgr. Martin Mráz, ochranár prírody a garant programu – Viac prírody.
OZ Dúhovka počas roka organizuje poznávacie výlety do prírody pre deti a rodičov. Našim cieľom je viesť k zodpovednosti za ochranu prírody a životného prostredia. Takýmto spôsobom sa snažíme budovať pevné základy environmentálnej výchovy a povedomia o nutnosti chrániť životné prostredie.

Motiváciou k stretnutiam môže byť i Mapa dúhových výletov – virtuálna prehliadka lokalít, ktoré môžete spolu s členmi OZ Dúhovka navštíviť.

Bližšie informácie na: www.duhovka.sk.

Jozef Halcin


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024