„Dobre ste to tento rok urobili, na jedničku s hviezdičkú“. Tak hodnotila tohtoročnú oslavu Dňa starších, jedna pani z prítomných hostí. Ale poďme poporiadku.

Slávnosť otvorila a hostí privítala pani starostka obce JUDr. Eva Michalinová. Po nej v krátkom príhovore pozdravil prítomných pán farár Komorný. Samozrejme, že nechýbala ani mladšia časť detskej hudobnej skupiny Vega, ktorá prichádzajúcich hostí vítala. K dôstojnému rázu tejto milej slávnosti prispeli i dve básne v podaní žiakov ZŠ. V oficiálnej časti programu došlo k oceneniu jubilantov, ktorí si z rúk p. starostky prevzali malé darčeky. Nedá mi nespomenúť dva manželské páry, ktoré oslávili výročie „Diamantovej svadby“.

Manželia Hindrovci a Šimekovci kráčajú spoločným životom už dlhých 60 rokov. Krásne životné jubileum oslávila i naša najstaršia občianka Štefánia Ščepánková. Po gratuláciách prišla na rad voľná zábava, v ktorej sa predstavil folklórny súbor Lúčan z Lúčiek pri Ružomberku. Vo svojom vystúpení predstavili nielen ľudové piesne z Liptova, ale aj z ostatných regiónov Slovenska. Svojou hudobnou produkciou vytvorili v sále perfektnú atmosféru a niet divu, že ľudia sa s nimi lúčili búrlivým potleskom. V ďalšom programe vystúpila hud. skupina manželov Červinkovcov. A to sa už zaplnil tanečný parket tancujúcimi a spievajúcimi oslávencami. Veru nikto by neveril, že títo zabávajúci sú už niektorí prababky a pradedovia.

„Červinkovci“ v nich rozohrali všetky žilky, takže zabudli v tejto chvíli na všetky svoje trápenia a bolesti.
Každej pesničke je však raz koniec a nebolo tomu inak ani teraz. Pozvaní sa len ťažko rozchádzali domov, opäť k svojim každodenným povinnostiam a starostiam. Sme radi, že obec Zohor mohla takýmto spôsobom poďakovať našim skôr narodeným spoluobčanom a zároveň si pripomenula ich vzácne jubileá. Vďaka patrí v prvom rade p. starostke JUDr. Michalinovej, p. farárovi Komornému, pracovníkom OcÚ v Zohore, pp. učiteľkám Križanovej , Ing. Štefanovičovej a ďeťom ZŠ. Títo všetci sa postarali o to, aby naši starší spoluobčania prežili krásny a radostný večer.

Úprimná vďaka patrí aj Miroslavovi Bertovičovi, ako sponzorovi tohto krásneho podujatia.

Juraj Štefanovič


.

Osobnosti kraja BSK