Vo štvrtok (10.októbra) sa konala v školskom klube ZŠ Strážnická v Skalici tradičná Imatrikulácia – slávnostný vstup do Klubáčika. Malí prváčikovia sa na tento deň poctivo pripravujú.

Týždne pred slávnosťou sa v každom oddelení ozýval spev, kde si precvičovali hymnu ŠKD, pripravovali kulisy a darčeky, ktoré k tomuto slávnostnému dňu neodmysliteľne patria. V deň Imatrikulácie navštívili prváčikov rozšantené zvieratká, ktoré deti vítali a vyzývali všetkých k radostnému dňu plného hier a zábavy. Na začiatku ceremoniálu si všetky deti zaspievali hymnu školského klubu, vypočuli si Klubáčikovu báseň a mohlo sa začať s vítaním.

Malí prváčikovia si prevzali z rúk všetkých postavičiek imatrikulačný list, krásny album, maškrtu, stužku vernosti a zároveň museli preukázať svoju šikovnosť v disciplínach, ktoré si pre starších kamarátov pripravili. Najprv si urobili odtlačok svojho palca na Klubáčikovu stužku, obkreslili si na veľký výkres svoju ruku a svoju odvahu vyskúšali pri disciplíne „strč prst“.

Pretože je obdobie jesene, každý prvák sa podpísal na list a prilepil si ho na jesenný strom. Pohybovú aktivitu zastúpila tradičná detská hra skákanie na skákačke. Všetci sa dostatočne vyšantili a strávili spolu príjemné popoludnie. Malí prváci odmenili krásnym programom nielen svojich starších spolužiakov, pani družinárky, ale aj svojich rodičov, ktorí sa hrdo na svoje ratolesti prizerali.


.

Osobnosti kraja BSK