V sobotu 03.12.2011 sa v kultúrnom dome o 14.00 hod. uskutoční tradičné predvianočné posedenie s dôchodcami našej obce.

Kultúrny program si pripravujú žiaci našej ZUŠ pod vedením p. uč. Tomka a Kaderu. Svojimi piesňami prispejú k slávnostnejšej atmosfére i speváčky „Sekulanky”.

Pre všetkých je pripravené bohaté občerstvenie.
Dôchodcovia nad 70. rokov dostanú od obce poukážku na nákup v hodnote 10,- € a nad 85. rokov i vianočné balíčky v hodnote 17,- €.

Divadlo na hambálku o 16:00 hodine
Po ukončení programu si všetci môžu pozrieť divadelné predstavenie „S tvojou dcérou nikdy”, ktorú hrá Divadlo na hambálku. Divadelné predstavenie zorganizoval výbor Slovenského červeného kríža pre svojich členov a občanov obce. Vstupné 2€ pre členov SČK s platnou známkou na rok 2011 vstupné 1€.

Zdroj: Obec Sekule


.

BM: Festival Záhrad