V stredu ( 9.novembra) v kultúrnom dome v Skalici oslavovala súkromná základná škola Štvorlístok svoje piate výročie založenia školy.

Školskú akadémiu zahájila PaeDr. Jana Štefancová, vo svojom príhovore poďakovala kolegyniam, vyzdvihla neodmysliteľnú pomoc rodičov a priaznivcov školy. Spomenula náročné momenty v živote školy, ktoré by bez podpory okolia nebolo možné zvládnuť, preto boli ocenení „Pamätným Štvorlístkom“ predseda OZ Rada rodičov Mgr. Jaroslav Dujsík , riaditeľka gymnázia v Skalici RNDr. Božena Stúpalová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy PhDr. Emília Potúčková a Ing. Viktor Klemon. Potom sa žiaci všetkých ročníkov s vervou pustili do programu, svojím rodičom predviedli množstvo scénok, tancov, hru na klavír, gitaru či báseň. Mohli sa pochváliť aj scénkami v cudzích jazykoch, ktoré sa v dnešnej dobe stávajú samozrejmou výbavou.

My o niečo starší im môžeme závidieť, že takouto hravou a teda prirodzenou formou vo svojom veku majú možnosť získavať jazykové schopnosti. Záver školskej akadémie patril opäť slovu dospelým, toho sa ujal zriaďovateľ školy RNDr. František Štefanec a pozval rodičov na malé občerstvenie.

Založiť si súkromnú základnú školu v našich pomeroch sa môže javiť ako šialený nápad, o tom že to ide nás môže presvedčiť odvaha a úsilie ľudí, ktorí oslávili piaty rok svojho úspešného pôsobenia.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota