Chatové osady ostávajú od jesene prázdne. Toto nahráva zlodejom, ktorí majú nerušený pokoj, v týchto oblastiach na neoprávnené obohatenie. Počet oznámení o vylámaných chatách v tomto období rastie.

Nedajú sa ustriehnuť všetky chaty a záhradné domčeky v okolí, ale v tejto súvislosti by chcela polícia vyzvať majiteľov, aby to zlodejom, čo najviac sťažili. Ochrana majetku je najmä na vlastníkovi. Odcudzené veci majú hodnotu, ktorá sa nedá nahradiť peniazmi a preto investícia do akýchkoľvek ochranných prostriedkov, riziko týchto strát znižuje.

Zopár rád ako možno predísť vlámaniu do Vašej chatky:

 • napojenie na signalizačný pult je účinné, iba ak je objekt umiestnený vo vzdialenosti do 15 min. cesty od polície alebo centra bezpečnostnej služby, na ktorý je napojený,
 • zvukový alarm je veľmi účinným prostriedkom ochrany a je vhodný kombinovať ho s prenosom signálu o narušení do mobilných telefónov, v priebehu pár sekúnd nám zvonenie mobilného telefónu oznámi pokus o vykradnutie,
 • pri ochrane majetku sa zamerajte na najzraniteľnejšie miesta, ako sú okná, dvere, prechody z garáží a prístavieb,
 • zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami (bezpečnostné závory), výplne dverí zabezpečte proti roztiahnutiu, dvere spevnite oplechovaním,
 • okná chráňte okenicami so závorami, mrežami, alebo bezpečnostnými fóliami,
 • venujte pozornosť aj riadne prichyteným pántom k rámu a krídlu okna,
 • okenice zaistite závorami, skontrolujte aj mreže a zámky,
 • nezabudnite schovať akékoľvek veci, ktoré by mohli zlodejovi uľahčiť prácu, ako napr. rebrík, náradie,
 • vhodné je mať uzatvorenú aj poistnú zmluvu, ktorá Vám zaručí plnenie nárokov pri odcudzení alebo zničení vecí,
 • doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte, vyznačené výrobné číslo na doklade, urobte si zoznam, fotodokumentáciu, to umožní polícii pátrať po vašom odcudzenom majetku a poisťovniam pri likvidácii poistnej udalosti,
 • ak už došlo k vlámaniu, snažte sa to ihneď ohlásiť na polícii, pretože každá stratená minúta sťažuje možnosť nájdenia páchateľa,
 • po vlámaní, pokiaľ je to možné, sa nedotýkajte vecí, ktorých sa mohol dotýkať páchateľ, sťažíte tým možnosť zaistiť dôležité stopy.

Zuzana Mišovičová


.

BM: Ustekana sobota