Ríká sa, že bjeh je šport pre každého. Neňi pravda. Abi mohel človjek bjehat, musí spĺňat jeden dúležití predpoklad – musí scet!

Beh Skalica-Hodonín rok 2008, Foto: Pavol Sedlák

A jak já sem sa dostala k bjeháňú? V živoťe mňa ani nenapadlo, že by sem ňekedi mjela bjehat. Ked mňa k temu kamarát premlúval, ríkám: Co ťi šibe? Já a bjehat? Ale moja odvjeká zvjedavost „co to se mnú uďelá“, kerá mňa védla od spjeváckého zboru, cez historický šerm, orijentálni taňec až k horolezectvu, tá spúsobila, že mňa dlúho premlúvat nemusel.

Včil bjehám asi rok, odtrpjela sem si bolavé hnáti, presilené svali, krívaňí na obje nohi, objehala sem vječinu závodú Moravsko-slovenského bježeckého pohára a spoznala sem vela podobních „buáznú“ (jak ríkajú ve Gbeuoch) – sú to šecko fajn ludé.

Moje víkoni biľi prúmjerné, vječinú sem sa umístňila ňegde kolem stredu štartovného pola žen. Párkrát sem bila aj na „bedňi“, hlavňe tu na slovenskej straňe. To však bilo enem proto, že tu na Záhorí bjehá málo bab. Takže ked je človjek v streďe tabulky pjecich ludí, tak je logicki trecí, né? Ale mňa to zas tak neťeší: vjec bi mňa ťešilo, kebi sem bila pátá z patnástich, ako ked sem bila ve Gbeloch druhá ze štirech. To za rekú Moravú, tam je bježkiň vjec. Minule v Jehňicách za Brnom bježalo više sto ženskích – junijorek, žen a bab, i babek veteránek.
Takže babi, bjehajte! Ked budete enem trochu šikovné, tak sa možete sem-tam na závodoch aj umístnit. Ale hlavňe uďeláte ňeco pre sebja – na to aňi netreba závoďit. (Ale na závodoch aspoň spoznáte kopu dalších bježcú. A mňa :-D. )

Včil sa bľíži známi bjeh ze Skaľice cez Hoľíč do Hodoňína (S–H–H) – dajak v púlke decembra. Z bľízkich mjest sem príďe šecko, co má ruki nohi, ale budú tu ludé z celého Slovenska, Čech a Moravi a určiťe aj z Polska, Maďarska a možno aj z Ukrajini.

S–H–H bil múj prví porádní závodní bjeh. Vlaňi sem ho odbjehla po necelích dvoch mjesícoch né moc intenzívneho bjeháňá (a aňi sem nebila celkom posledná), takže ešťe to možete skúsit. A ked už nepújdete bjehat, príďte mňa aspoň povzbuďit (tak dobre, tak aj ostatních bježcú). Ťeším sa vás a na šeckích, kerí sa tam chistajú – či bjehat, či povzbudzovat. Práve vďaka takímto luďom je na podobních akcijách vždi dobrá nálada.
Takže športu zdar a natáhnutým šlachám též.

Milka

XXI. Medzinárodný cestný beh Skalica-Holíč-Hodonín
17.12.2011
Lokalita: Skalica-Holíč-Hodonín
Štart: 13:00 hod., MsÚ
Dĺžka trate: 12 km
Povrch: asfalt
Kategória: juniori, juniorky, muži – do 40, nad 40, veteráni nad 50, nad 60,nad 65;ženy do 35, nad 35, nad 45


.

BM: Ustekana sobota