Automobil je najvyužívanejším dopravným prostriedkom tak vo svete ako aj u nás v Malackách. Okrem pozitív to však so sebou prináša aj negatíva najmä v podobe dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam a niekedy aj k stratám na ľudských životoch.

Slovenské cesty sú podľa “Rebríčka bezpečnosti európskych ciest, ktorý vypracoval Výbor pre bezpečnosť dopravy EÚ a nórska dopravná služba za rok 2006” ôsme najnebezpečnejšie v EÚ! (zdroj:euroinfo.gov.sk)
V záujme predchádzania takýmto tragédiám je preto nevyhnutné opakovane upozorňovať deti na tieto riziká. Pri ich výchove preto významnú úlohu zohráva dopravná výchova a prevencia úrazov, ktoré je nutné začať už v rannom veku, teda v čase kedy si deti osvojujú väčšinu svojich návykov.

Z uvedených dôvodov sa dňa 18. novembra 2011 na Základnej škole Štúrova uskutočnila beseda s názvom “Bezpečne na cestách v Malackách” so žiakmi prvého stupňa. Besedu uskutočnilo občianske združenie Dúhovka v spolupráci so združením Rescue team Slovakia pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý pripadá každoročne na tretiu novembrovú nedeľu. V tomto roku tento významný deň pripadol na 20. novembra 2011.

Besedu s deťmi viedol pán Ing. Samuel Hruškovic, autor časopisu Mladý záchranár, ktorý sa venuje práve bezpečnosti na cestách. Tento časopis bol Výskumným ústavom dopravným, a.s. zaradený medzi najlepšie praktiky v oblasti cestnej bezpečnosti v SR (zdroj. www.zachranari.sk).

Počas takmer hodinovej besedy si viac ako 100 detí vypočulo odporúčania o tom ako je potrebné sa správať na cestách a v ich blízkosti tak, aby sa nestali obeťou dopravnej nehody. V rámci besedy sme sa zamerali najmä situácie, ktoré môžu deti denne zažiť v blízkosti ich školy. Preto sme sa venovali napr. témam správneho chodenia po cestách bez chodníkov; rôznym dĺžkam brzdných dráh áut v lete a v zime; nutnosti správneho používania bezpečnostných pásov, ako aj rizikám, ktoré deťom hrozia počas hier pri cestách (napr. vybehnutie na cestu za odkopnutou loptou). Na záver besedy sme naznačili aj ďalšie témy, ktorým je potrebné venovať významnú pozornosť a to napr. správnemu vybaveniu bicykla a používaniu bezpečnostných prilieb.
Deti počas besedy živo diskutovali na mnohé témy a podelili sa s ostatnými o svoje zážitky (aj tie nepríjemné). Prostredníctvom svojich zážitkov potvrdili, že podobné besedy a vzdelávania v oblasti prevencie úrazov na cestách a dopravnej výchovy sú doslova životne dôležité a preto nevyhnutné!

V spolupráci s našimi partnermi preto plánujeme v tejto oblasti realizovať ďalšie aktivity, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu bezpečnosti malackých detí na cestách. Významnou pomocou a výhodou pre deti v oblasti dopravnej výchovy by však bolo dopravné ihrisko, na ktorom by si mohli vyskúšať rôzne dopravné situácie. Veríme, že aj naše aktivity prispejú k čo najskoršiemu vybudovaniu dopravného ihriska v našom meste.

Ďakujeme základnej škole a všetkým našim partnerom za pomoc pri zorganizovaní tejto besedy.

Jozef Halcin


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota