Csongor Kassai a Zuzana Martinková prídu s predstavením 3X2 do Stodoly v Kútoch

Stodola z roku 1820 v areáli múzea v Kútoch bola s láskou…

BM Záhada Vedy