Skautské malacké putovanie

Skautský rok 2019/2020 sa už prehupol do druhého polčasu, a my s radosťou spomíname…

INAT Rezanie laserom