Skautský rok 2019/2020 sa už prehupol do druhého polčasu, a my s radosťou spomíname na naše uplynulé aktivity. Okrem pravidelných stretnutí vĺčat, skautov a rangerov nášho 69. zboru gen. M. R. Štefánika v Malackách na tzv. družinovkách sme spolu zažili zopár zaujímavých celodenných  výprav (kondičných, poznávacích, záhadných nočných) a cyklopotulky do krásnej okolitej prírody po Borskej nížine a po dolinách a vrcholoch Malých Karpát.

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika sme v  roku 2019 začali výpravu na jeho počesť pod názvom Naj Slovák. Jeho zmyslom je putovanie po Štefánikovej magistrále cez Malé Karpaty. Začali sme etapou Bratislava – horský prechod Pezinská Baba. Druhou etapou hrebeňovej výpravy bola trasa Pezinská Baba – Taricové skaly – Sološnická dolina. Tretiu etapu sme začali v Sološnickej doline. Po prechode cez Malú Vápennú (Malý Roštún) a po zdolaní výškového rozdielu 532 metrov sme vystúpili na vrch Veľká Vápenná (Roštún). Koniec našej cesty ústil do Mokrej doliny nad Plaveckým Mikulášom. Pokračovanie hrebeňovej výpravy Naj Slovák a dovŕšenie cieľa  plánujeme na jar, prípadne leto 2020 na vrchu Bradlo pri Štefánikovej mohyle.

Vyvrcholením každého skautského roka je Letný skautský stanový tábor, ktorý sme tradične zorganizovali v júli 2019 v osade Tančiboky. Jeho neodmysliteľnými súčasťami sú skautský sľub, lovenie bobríkov a táborové výzvy. Voľný pohyb v prírode, kúpanie v riečke Rudavka, večerné spevy pri táboráku a večerné dumky tiež patrili ku každodenným aktivitám.

Medzi tradičné akcie v auguste patria naše výpravy do slovenských veľhôr. Zdatní  mladší skauti spolu so svojimi vodcami prešli pár kilometrov krásnymi dolinami Vysokých Tatier. Kráčali sme Veľkou studenou dolinou na Zbojnícku chatu, cez Starolesniansku poľanu  na Skalnaté pleso, Mengusovskou dolinou na  Popradské pleso, dolinou Bielej Kežmarskej vody k očarujúcej scenérii Zeleného plesa a Mlynickou dolinou k vodopádu Skok. Z tatranskej výpravy sme sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami a spomienkami.

V našom celoročnom programe majú miesto aj akcie pre verejnosť. Už po 12. krát sme sa zúčastnili na celoslovenskom podujatí Deň Zeme v Bratislave, kde sme pravidelným členom organizačného tímu so skautským programom pre deti. S kolektívom skautov a rangerov z nášho skautského zboru z Viedne sme pre obyvateľov Malaciek v poslednú adventnú nedeľu priviezli Betlehemské svetlo. Už po 29. krát sme ho odovzdávali priamo v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Symbolické svetlo mieru, lásky a nádeje z Betlehema sme priniesli aj do Kostolišťa, Plaveckého Štvrtka, Studienky, Plaveckého Mikuláša a Kuchyne.

Tohtoročné prvé slnečné dni nás  už vylákali na bicykloch do Borskej nížiny. Prvá trasa viedla popri Druhom, Treťom a Štvrtom rybníku pod Malé Karpaty na Výbvrat. Neskôr sme sa vybrali na výlet cez lesy Vojenského okruhu Záhorie: Orlovské vŕšky – Červený kríž – Mešterova lúka – Teplica. Počas putovania sme sledovali zimujúce vtáctvo na rybníkoch a v lesoch sme postretali veľké stáda danielej, muflónej a jelenej zveri. Príroda má svoje čaro a my sme vďační, že ju môžeme voľne pozorovať.

História skautingu v Malackách siaha hlboko do minulosti, do 30. – 40. rokov minulého storočia. Jeho historickou autoritou ostáva zakladateľ celosvetového skautského hnutia Robert Stephenson Smyth Baden Powel. Na akých princípoch stojíme? Vzťah k sebe, vzťah k druhým a vzťah k duchovnému svetu. Putovanie skautov pramení z týchto základných pilierov. ktorými sa riadime a ktoré určujú náš životný štý“.

Text a foto: Marika, Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK