Kúťan Adam Palkovič je najkrajším mužom na Slovensku!

Na Záhorí máme nielen krásne slečny a dámy, ale ako sa potvrdilo…

20 rokov