Mesto Skalica získalo dotáciu a úver na kúpu bytového domu

Mesto Skalica získalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR v celkovej…