Mesto Skalica získalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR v celkovej výške 393 698 eur a zo Štátneho fondu rozvoja bývania úver vo výške 854 730 eur. Informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

foto: Hant

Mesto získalo úver a dotáciu na kúpu bytového domu. “Dom sa nachádza na Ulici Karvašova v lokalite Jazerné pole. V bytovom dome sa nachádza 22 bytových jednotiek, z toho šesť jednoizbových a 16 dvojizbových, uviedol vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Jozef Hlavatý.

“Nájomné byty získali do užívania žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona a všeobecne záväzného nariadenia a sú zaradení do evidencie žiadateľov o nájomný byt. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú individuálne posudzované Komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici. Komisia volí k žiadostiam individuálny prístup, prihliadajúc na sociálnu, zdravotnú a finančnú situáciu žiadateľa,” uviedol Minďáš.

Ako doplnil, nájomné byty vybudovala súkromná firma HANT a obstarávacia cena bola 1 208 600 eur. Mesto bude úver splácať 40 rokov a výška mesačnej splátky je spolu 2 271,61 eura.

Skalica ako investor v súčasnosti neplánuje výstavbu nájomných bytov. “V prípade aktuálnej potreby môže aj v budúcnosti od niektorého investora byty odkúpiť. Ak by mesto ďalej stavalo nájomné byty, je vydané územné rozhodnutie na ďalšie štyri bytové domy, z toho dva s 33 bytovými jednotkami a dva s 22 bytovými jednotkami, takisto v lokalite Jazerné pole,” spresnil Minďáš.


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

BM Záhada Vedy