V Senici obnovili tradíciu prvomájovej výstavy vín

Prvý máj bol v Senici v minulosti, okrem iného, spojený aj s…

20 rokov