Mesto Skalica dokončilo projekt digitalizácie cintorína

Mesto Skalica úspešne dokončilo projekt digitalizácie skalického cintorína, vďaka ktorej sa pre…

BM: Ustekana sobota