Centrum sociálnych služieb v Levároch už slúži občanom

Novovybudované Centrum sociálnych služieb (CSS) na Ulici 1. mája vo Veľkých Levároch…

20 rokov