Novovybudované Centrum sociálnych služieb (CSS) na Ulici 1. mája vo Veľkých Levároch od 1. októbra poskytuje občanom sociálne služby.

Po splnení všetkých požiadaviek bolo zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR so sociálnou službou zariadenie pre seniorov a denný stacionár.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

Týmto zápisom sa príspevková organizácia CSS Veľké Leváre stala oprávnenou na poskytovanie uvedených sociálnych služieb. Informácie potrebné pre prijatie klienta do CSS sú dostupné na stránke css.levare.sk.


.

Je ok, ak nie si ok BSK