Projekt Dare To Connect približuje význam Európskeho zeleného pásu

Európsky zelený pás (European Green Belt) nachádzajúci sa pozdĺž slovensko-rakúskej a maďarsko-rakúskej…