Európsky zelený pás (European Green Belt) nachádzajúci sa pozdĺž slovensko-rakúskej a maďarsko-rakúskej hranice je územím s významnou prírodnou, ale aj historickou hodnotou, keďže predstavuje niekdajší koridor Železnej opony.

Na utorkovej konferencii v Modre to pripomenuli účastníci študijnej novinárskej cesty, ktorej cieľom je bližšie spoznať a priblížiť verejnosti oblasť Európskeho zeleného pásu.

foto: Lexikon.sk

Cesta, počas ktorej medzinárodný novinársky tím navštívi prírodné a historické lokality v oblasti Neziderského jazera, Malých Karpát a Záhoria, je súčasťou medzinárodného projektu Dare to Connect (D2C). “Jeho cieľom je lepšie prepojenie chránených oblastí (spolu 49 národných parkov a 7319 chránených území) nachádzajúcich sa v 763 kilometrov dlhej oblasti Európskeho zeleného pásu,” vysvetlila Martina Paulíková zastupujúca Nadáciu Ekopolis, ktorá spoločne so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR na projekte participuje.

“Územiu pozdĺž slovensko-rakúskej hranice sa naša nadácia venuje už desať rokov. Našou snahou je ochrániť jeho prírodné hodnoty a tiež predstaviť jeho historický a prírodný odkaz verejnosti doma i v zahraničí,” pripomenula Paulíková. “Preto sme sa aj my zapojili do projektu Dare to Connect a chceme rozvíjať diaľkovú cykloturistickú trasu Eurovelo 13 Cesta Železnej opony,” dodala.

Lužné lesy pozdĺž rieky Morava, foto: Doronenko, Wikipedia

V rámci projektu D2C zmapovali podľa jej slov odborníci z nadácie spolu s pracovníkmi štátnej ochrany prírody ekologické bariéry na území a identifikovali možné miestne ekologické koridory. “Zistili sme napríklad, že na území je takmer 300 kilometrov plotov, ktoré predstavujú pre migrujúcu zver väčšiu či menšiu prekážku,” uviedla. V ďalších fázach projektu D2C na Slovensku budú preto obe organizácie komunikovať s vlastníkmi a užívateľmi území a s príslušnou verejnou správou o tom, ako je možné zmeniť hospodárenie v krajine tak, aby sa v nej uľahčil pohyb zvierat a vytvorila sa kvalitná sieť ekologických koridorov.


.

Osobnosti kraja BSK