Endáci predstavia v Gbeloch svoj tanečný vesmír

Tanečná skupina ENDY pracujúca pod hlavičkou ZUŠ Gbely otvorila v tomto roku…

BM: Ustekana sobota