Borský Sväty Jur ožije folklórom: Krojová zábava, stavanie Mája i Detské krojové slávnosti

Folklór sa v Borskom Svätom Jure začína po krátkej prestávke opäť prebudzať.…

Osobnosti kraja BSK