Vďaka DFS Leváranek ožili aj staré zabudnuté piesne

DFS Leváranek vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej…

HAŠŠO 6/2024