DFS Leváranek vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole a po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Jeho zakladateľkou bola umelecká vedúca Svetlana Valachovičová, ktorá v súčasnosti súbor vedie spolu so svojím manželom Štefanom.

Vedeniu súboru pomáhajú aj členky FSK Leváran Petronela Skácalová – Kozáková a Karolína Bui Duc Valachovičová, ktoré pôsobili v Leváranku ako tanečníčky od útleho detstva. Počas ich materskej dovolenky vypomáha vedúcej súboru aj členka FSK Leváran Danka Volková. Zvukárom na všetkých veľkých akciách je Robert Pernička a moderátorkou Vladimíra Perničková. Leváranek a Leváran má dnes 85 členov – deti vo veku od troch rokov.

V roku 2014 založila vedúca súboru aj Folklórnu skupinu Leváran, ktorá pozostáva z mládežníckej a dospelej časti.

Záhorácke rádio 2024 01

Repertoár súboru je poskladaný z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starí ľudia si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne. Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Od roku 2009 si začal súbor Leváranek zakladať aj detskú ľudovú hudbu, ktorá sa v roku 2013 pretvorila na Cimbalovú hudbu Leváranek s primášom Dominikom Kopčom, neskôr Marekom Simkom. V roku 2020 vznikla Cimbálofka Leváranek s primáškou Laurou Pochylou. Cimbálofka pracuje pod vedením prvej cimbalistky Karolíny Bui Duc Valachovičovej, ktorá tiež píše partitúry a úpravy ľudových piesní a ako učiteľka
cimbalu vychováva pre Leváranek ďalších cimbalistov. Od septembra 2023 založila spolu s vedúcou súboru Mladšiu cimbálofku Leváranek, ktorá pozostáva z mladých muzikantov a dáva priestor deťom zo širokého okolia.

Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší aj výdatnej podpore ZŠ s MŠ Veľké Leváre.

DFS Leváranek v minulosti pomohla s výučbou tradičných tancov Záhoria folkloristka a vynikajúca akordeonistka, Julianna Kučerková zo Sekúľ, ktorá dlhé roky viedla DFS Sekulánek. So začiatkami ľudovej hudby bola veľmi nápomocná aj Beáta Čečková, učiteľka a zakladateľka DFS Čečinka z Bratislavy, ktorá vychovala na Slovensku nespočetné množstvo cimbalistov.

Záhorácke rádio 2024 01

DFS Leváranek sa zúčastňuje na mnohých festivaloch doma aj v zahraničí. Naposledy to bol vlani festival Detská svadba v Kovačici, na ktorý ho pozvali Slováci žujúci v Srbsku. V roku 2016 a 2019 Leváranek a FSK Leváran reprezentovali Slovensko v Poľsku na festivale v Kościerzyne. Leváranek predviedol svoje tance a piesne aj na festivaloch Východná, Heľpa, Dulovce, Nové Zámky, Trnavská brána a v ČR (Liptál, Ozvěny Horňácka, Písek, Tvrdonice). Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje na folklórnych súťažiach, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení ako sólistky na krajských súťažiach a tiež v celoslovenskej súťaži v speve ľudových piesní Slávik Slovenska.

Za 20 rokov súboru boli ocenené napr. Karolína Valachovičová, Natália Jurkovičová, Kristína Hollá, Natália Halíková, Klárka Čermáková, Natália Perničková, Adrián Baláž, Patrik Hodek a Šimon Nimsch. V roku 2019 a 2023 zahviezdila Cimbálofka Leváranek s primáškou Laurou Pochylou na hlavnom pódiu počas MFF Myjava v programe O cenu Samka Dudíka.

V týchto dňoch súbor pracuje na dokončení CD Muzikanci, hrajte, ktoré bude mať vysokú výpovednú hodnotu, nakoľko v ňom zaznejú staré zabudnuté piesne z Veľkých Levár a okolia.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov