Gymnazisti na exkurzii na Mestskom úrade v Senici

Senická radnica vyhovela žiadosti Gymnázia L. Novomeského, aby ich žiaci mohli v…

Je ok, ak nie si ok BSK