Senická radnica vyhovela žiadosti Gymnázia L. Novomeského, aby ich žiaci mohli v rámci názornej výučby občianskej náuky absolvovať na mestskom úrade exkurziu.

Šiestakov alebo žiakov primánov si hneď po príchode „vzal pod patronát“ prednosta MsÚ Senica Marek Došek. Po privítaní a zoznámení nasledovala návšteva sobášnej siene, kde im podrobnosti o úradnom sobáši prezradil zástupca primátora Filip Lackovič. Všetečných školákov zo žartu zaujímalo, či niekedy niektorý zo snúbencov povedal „nie“…

Nasledoval presun školákov do veľkej „zasadačky“, ktorá sa využíva pre rokovania mestského zastupiteľstva. Tu sa z úst prednostu MsÚ dozvedeli, ako také rokovanie funguje v praxi, naviac si vyskúšali sami hlasovaním zvoliť zástupcu primátora, hlavného kontrolóra alebo zapisovateľku. Pri modelovom hlasovaní dokonca poverili primátora úlohou odmeniť ich sladkosťou.

Tulaj december 2023

V klubovni poslancov sa zasa v spoločnosti vedúcej Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Senica Renáty Hebnárovej a takisto kronikárky Anny Hamerlíkovej dozvedeli zaujímavé informácie o význame, funkcii a zápisoch do mestskej kroniky.

Prijatie u primátora Senice v jeho pracovni sprevádzala uvoľnená atmosféra, školáci mu pripomenuli úlohu, ktorou ho pri improvizovanom hlasovaní zastupiteľstva zaviazali…

Ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. To, čo preberajú práve na hodinách občianskej náuky, mohli dnes študenti vidieť naživo počas exkurzie. Informuje mesto Senica na svojom webe.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024