BSK: Koncepcia kraja pomenováva najväčšie výzvy súvisiace s inklúziu Rómov

Pomenovať najväčšie výzvy súvisiace s inklúziou Rómov do spoločnosti, ale aj poukázať…

Záhorácke rádio 2023