Prednostka mestského úradu: Voľby v Malackách sú pripravené

Ľubica Čikošová je z pozície prednostky Mestského úradu Malacky zodpovedná okrem iného…

Lapková patrola