Mestské noviny v Skalici nahradil magazín, vychádzať bude štvrťročne

Mestské noviny Skalický Press po dlhých rokoch nahrádza nové periodikum, štvrťročník Skalica…

20 rokov