Mestské noviny v Skalici nahradil magazín, vychádzať bude štvrťročne

Mestské noviny Skalický Press po dlhých rokoch nahrádza nové periodikum, štvrťročník Skalica…

3D filamenty 2023