V stupavskom Máste otvorili zrekonštruovaný Obecný dom

Pri príležitosti Mástskych hodov v sobotu 12. augusta slávnostne otvorili zrekonštruovaný Obecný…

BM: Ustekana sobota