TTSK: O pokračovaní prezenčného vzdelávania maturantov rozhodnú riaditelia škôl

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) po zrušení maturít nebude ako zriaďovateľ stredných škôl…

Hodinový manžel