Stupava bude mať malé regionálne múzeum

Bratislavský samosprávny kraj realizoval v júli 2018 sanáciu vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku…

Haššo Štrk a kameň júl 2022