Bratislavský samosprávny kraj realizoval v júli 2018 sanáciu vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré má vo svojej správe, v celkových nákladoch 24 061,14 €.

 

 

Dôvodom bol nevyhovujúci stav nehnuteľnosti, zapríčinený navlhnutím stien objektov, tak základov ako aj muriva. Po dôslednom vyschnutí objektov, ktoré má trvať približne jeden rok, je zámerom župy urobiť z neho malé regionálne múzeum s expozíciou keramiky mapujúce tradíciu keramiky v Bratislavskom kraji.

„Technologický postup vysychania muriva stanovil projektant v projektovej dokumentácii na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu. Ten nepovolil žiadny chemický ani elektrický zásah do schnutia muriva z dôvodu zachovania jeho prirodzeného spôsobu vysychania,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Múzeum Ferdiša Kostku bude mapovať tradíciu keramiky v Bratislavskom kraji, zdôrazňovať a šíriť odkaz národného umelca, slovenského keramikára-džbánkara a figurálneho keramikára Ferdiša Kostku. Ten vo svojej tvorbe spájal stupavský folklór, habánsku keramiku a moderné figurálne motívy. Jeho majolikové plastiky zrkadlia danú epochu a reálny život pospolitého ľudu.

Otvorené bude pre verejnosť a plánované sú aj programy pre rodiny s deťmi, tvorivé dielne a workshopy, pri ktorých sa zoznámia s keramikou, keramickým remeslom prostredníctvom vlastného zážitku. Fungovať bude ako pobočka Malokarpatského múzea v Pezinku, ako jeho detašované pracovisko v regióne Záhorie. Bude ho zastrešovať odborne, organizačne, všetko v úzkej spolupráci s mestom Stupava.

Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave tvoria dva objekty – trojpriestorový dom, v ktorom sa narodil, žil a pracoval Ferdiš Kostka a z budovy nazývanej “brenhaus”, v ktorej prezentovali obchod i dielňu habánskeho hrnčiarskeho majstra.


.

INAT Rezanie laserom