Slovensko patrí medzi krajiny OECD s najvyšším výskytom obezity

Slovensko je podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj štvrtou krajinou…

Trnavské rádio január 2022 zelen