Slovensko je podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD.

ilustračné foto

Prevencii a manažmentu obezity a s ňou spojených ochorení sa treba venovať. Dosiaľ sa v klinickej praxi riešili iba choroby súvisiace s obezitou, akými sú cukrovka či infarkt. Upozornila na to prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová pri príležitosti Svetového dňa obezity.

“Mnoho ľudí žijúcich s obezitou má problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti, zároveň mnohí z nich čelia stigmatizácii a diskriminácii zo strany spoločnosti. Bez adekvátneho prístupu k zdravotnej starostlivosti poskytovanej vyškolenými odborníkmi, ktorí sú súčasťou multidisciplinárneho tímu, väčšina ľudí nie je schopná dosiahnuť svoje zdravotné ciele sama,”skonštatovala.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Poukázala pritom na Centrum pre manažment obezity v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, ktoré pacientom s obezitou poskytuje komplexný manažment životného štýlu. To získalo ako prvé na Slovensku akreditáciu Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO). “Primárne sú centrá určené najmä pre komplikované prípady a pre pacientov s extrémnou obezitou, ale my riešime aj ľudí s nadhmotnosťou a obezitou,” priblížila garantka EASO pre Centrum pre manažment obezity Barbara Ukropcová.

Slovensko je podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD. “Obezita je multifaktorové ochorenie. Je to vždy interakcia medzi genetickou predispozíciou človeka a vonkajšími faktormi,” dodal viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik.


.

INAT Rezanie laserom