Skaličanom sa bude pred MAXom čakať na autobus komfortnejšie

Mesto Skalica získa z Integrovaného regionálneho operačného programu (fondy EÚ) dotáciu vo…

Armaplast 2023