Mesto Skalica získa z Integrovaného regionálneho operačného programu (fondy EÚ) dotáciu vo výške 44 517,17 € na modernizáciu autobusovej zastávky na ulici Mallého.

Táto zastávka je momentálne v zlom technickom stave a nesplňuje požadované bezpečnostné štandardy pre cestujúcich, ani neposkytuje potrebné zázemie. Okrem toho sú aj priľahlé spevnené plochy chodníka poškodené a potrebujú opravu.

Záhorácke rádio 2024 01
  • V rámci projektu sa plánuje nahradenie pôvodného prístrešku novým, moderným, ktorý bude mať osvetlenie, lavičku, osvetlenú informačnú vitrínu, USB pripojenie na nabíjanie mobilov a fotovoltické panely na streche pre napájanie elektrickej energie.

Ďalšou súčasťou modernizácie je obnova priľahlých spevnených plôch a osadenie smetných nádob na separovaný odpad.

Tieto zmeny prispejú k výraznému zvýšeniu komfortu cestujúcich a zabezpečia splnenie všetkých bezpečnostných štandardov. Poskytovateľom dotácie je Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie.


.

Lapková patrola