Obce a mestá na Záhorí čelia výzvam v poskytovaní sociálnych služieb seniorom

Osamelým seniorom na dedinách sa žije ťažšie ako v meste. Len málokde…

BM: Ustekana sobota