Osamelým seniorom na dedinách sa žije ťažšie ako v meste. Len málokde sa totiž môžu priamo na samosprávu obrátiť so žiadosťou o poskytnutie opatrovateľskej služby. Obce sa pritom rovnako ako mestá môžu uchádzať o získanie financií na projekt opatrovateľskej služby. Ten predchádzajúci trval medzi rokmi 2021 až 2023 a umožnil samospráve poskytovať terénnu opatrovateľskú službu potrebným v domácom prostredí.

ilustračné foto

Cieľom bolo zabezpečenie zotrvania odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí a zlepšenie kvality ich života. Pomocnú ruku podávajú väčšinou len vo forme rozvozu stravy zo školských jedální. V Dojči, kde v súčasnosti žije 260 dôchodcov, z toho 42 nad 80 rokov, ale dokážu spraviť viac. „V súčasnosti máme jednu opatrovateľku a služby poskytujeme prostredníctvom obecného podniku (Dojč – OPS, s. r. o.). Vďake nej obec poskytuje dôchodcom aj opatrovateľskú službu, rozvoz obedov a zapožičiava pomôcky, ako napr. chodítko, mobilnú toaletu, invalidný vozík. V prípade potreby poskytujeme aj prepravnú službu k lekárovi či na nákup. Najväčším problémom je, že ľudia vyžadujúci si opatrovateľskú službu, či neskôr umiestnenie do zariadenia pre seniorov, sa bránia sociálno-posudkovej činnosti na určenie stupňa odkázanosti, bez ktorej nie je možné sociálne služby poskytovať. V súčasnosti zisťujeme podmienky poskytnutia príspevku zo štátu na opatrovateľku, keďže túto službu obec poskytuje prostredníctvom tejto spoločnosti. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) bude v našej obci vybudované chránené bývanie a zároveň aj denný stacionár, ktorý bude prevádzkovať TTSK. Vypracovaná je projektová dokumentácia a pracuje sa na vyjadreniach k územnému a stavebnému kon niu,” uviedla starostka obce Slávka Melišová.

Macek Knihy.Zahori

O opatrovateľskú službu môžu samosprávu požiadať aj obyvatelia menších miest. Napríklad mesto Šaštín-Stráže, kde v súčasnosti žije 162 dôchodcov starších ako 80 rokov, poskytuje terénnu opatrovateľskú službu 7 dôchodcom, 55 seniorov využíva dovoz obedov, nákupy potravín a liekov. Opatrovateľská služba v domácnosti zahŕňa pomoc s hygienou, oblečením, stravovaním, dodržiavaním pitného režimu, bežné upratovanie, pranie a jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti. „Príspevok zo štátu plánujeme využiť v maximálnej možnej miere, nový domov pre dôchodcov neplánujeme. Chystáme sa na rekonštrukciu terajšieho zariadenia v spojitosti s možnosťou rozšírenia kapacity pre ďalších klientov,” uviedol primátor Radovan Prstek.

Vysoký podiel dôchodcov nad 80 rokov žije aj v menších obciach. Samospráva pre nich dokáže väčšinou zabezpečiť aspoň rozvoz obedov. „Pracovníčku na rozvoz platí obec z vlastných zdrojov. Keďže v našej obci žije takmer 30 ľudí nad 80 rokov, radi by sme pre nich spravili viac. Premýšľali sme napríklad nad denným stacionárom a vylúčená nie je ani možnosť rozšírenia služieb,” uviedol starosta Smolinského Vladimír Smolinský.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota