Nový svetelný nápis pre Skalicu zhotovili študenti z Gbelov

Mesto Skalica tento rok slávi 650. výročie od povýšenia na slobodné kráľovské…

Stredná škola v Gbeloch získala príspevok vo výške viac ako 230 tisíc eur 

Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE) v Gbeloch získala nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci projektu…

Trnavské rádio Tak akorát 2024