Mesto Stupava sa dištancuje od marketingových aktivít investora projektu Verde Park

Mesto Stupava sa dištancuje od marketingových aktivít investora projektu Verde park, ktorými propaguje…

Fasádne štúdio J.S. – jún 2020