Univerzita sídlila v Malackom InkubátoreDetašované pracovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Malackách príde 30. apríla 2010 o odborného garanta predmetu politológia, čo teoreticky znamená ukončenie tohto pracoviska.

Odbornému garantovi Prof. PhDr. Rastislavovi Tóthovi, CSc. skončí 30.apríla zmluva a ani z jednej strany nie je záujem o jej predĺženie alebo obnovenie. V praxi to znamená, že nie je možné pokračovať v prijímaní nových študentov a aj pokračovanie ostatných je po ukončení daného akademického roku otázne. Pán R. Tóth poskytol webu Malacky.sk niekoľko variant, aké môže škola ponúknuť malackým študentom. „V tomto akademickom roku pôjde všetko podľa pôvodného programu vrátane štátnic a obhajob bakalárskych prác. Ak škola nenájde garantov, tak má možnosť ešte počas celého akademického roka 2010-11 hľadať garanta, no nemôže prijímať nových študentov a ak sa im to nepodarí, tak o rok nemôžu ukončiť semestre skúškami a ministerstvo školstva im zabezpečí prechod na inú vysokú školu,“ upresňuje profesor R.Tóth. Druhá možnosť spočíva v prechode na inú školu ešte v tomto akademickom roku. Tu však nastáva problém, pretože je plne v kompetencii školy, ktorá preberá študentov, stanoviť si svoje podmienky – či už finančné alebo aj podmienky uznania absolvovaných skúšok a zápočtov. Môže nastať situácia, kedy budú musieť malackí študenti niektoré skúšky robiť znovu alebo v za iných okolností.

Faktom však zostáva, aj podľa vyjadrení zatupujúceho rektora Trenčianskej univerzity Ing. Ivana Kneppa, DrSc., že naši študenti budú musieť zrejme tento semester dokončiť priamo v Trenčíne. Rektor im prisľúbil nižšie školné a lacné internáty, na ktorých by počas blokovej výučby mohli bývať. Odhliadnuc od toho, že našim študentom sa forma študovania v Trenčíne vôbec nepáči. „Keď sa pred troma rokmi vytvorili v Malackách podmienky na externú formu štúdia, prihlásili sa sem predovšetkým ľudia, ktorým systém necestovania za štúdiom a možnosť študovať priamo doma a popri zamestnaní vyhovoval a preto si túto formu štúdia aj zvolili,“ upresňuje primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka. Je potrebné ešte povedať, že počas posledných troch rokov univerzita trikrát zmenila vedenie a aj podmienky štúdia sa menili takpovediac “za chodu”. Primátor osobne navštívil rektora univerzity s požiadavkou za zachovanie detašovaného pracoviska a predložil mu ekonomické a iné argumenty, prečo by mala výučba zostať v našom meste. Rektor jeho argumenty akceptoval. „Nerozumiem, prečo chce univerzita robiť zmeny, keď z pôsobenia v našom meste má aj finančný benefit,“ dodáva primátor J.Ondrejka. Spolu s terajším garantom štúdia profesorom R.Tóthom uprednostňuje pred dochádzaním do Trenčína možnosť, že by študentov prevzala niektorá z iných bližších vysokých škôl, avšak za nezmenených finančných a študijných podmienok.
Po získaní stanoviska z Trenčianskej univerzity vás budeme ďalej informovať o vývoji situácie.

Na otázky Malacky.sk odpovedala prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Katarína Jankacká, PhD.

Čo znamená strata garanta pre malackých študentov?

„Garant študijného programu Politológia sa vzdal garantovania. Študenti končiacich ročníkov študujúci na pracovisku v Malackách tento akademický rok určite úspešne doštudujú. V tejto etape nie je potrebné hľadať alternatívu na inej univerzite v spolupráci s ministerstvom, pretože vedenie TnUAD aktívne hľadá možnosti na vyriešenie danej situácie. TnUAD vypísala podľa štandardného postupu výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor v odbore Politológia, príp. príbuznom odbore s podmienkou garantovania
spomínaného študijného programu.“

Rektor univerzity uvádza, že sa študentom zníži poplatok za školné a zabezpečí lacné internáty. O akých sumách hovoríme?

„Realizácia uvedených opatrení s cieľom znížiť náklady študentov spojených so štúdiom sa nachádza stále v štádiu schvaľovania orgánov TnUAD a je predčasné poskytovať presné sumy a konkrétne opatrenia. Určite sa však uvažuje o odpustení časti školného pre uvedených študentov. Ostatné opatrenia sú v schvaľovacom procese.“

Uverejnené na webstránke malacky.sk, /iša/

Pridaj komentár

.
Toto je čítané
Výhľad z Perneka (28.9. 2023) Foto: Slávik Tomáš

SHMÚ vydal výstrahu pred búrkami aj na sobotu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu (25.5.) od 11:00 do 20:00 výstrahu…

20 rokov