Univerzita sídlila v Malackom InkubátoreWebstránka mesta Malacky zistila nové informácie týkajúce sa štúdia predmetu politológia na detašovanom pracovisku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Malackách.
Podľa slov prorektorky pre vzdelávanie Ing. Kataríny Jankackej, PhD. ukončia naši študenti tento semester priamo v Malackách, avšak na záverečné štátne skúšky budú musieť cestovať do Trenčína. „Tým pádom zníženie školného ani lacné ubytovanie nie je momentálne potrebné riešiť,“ povedala pre portál malacky.sk prorektorka K.Jankacká. Naša otázka sa týkala prísľubu zastupujúceho rektora TnUAD Ing.Ivana Kneppa, DrSc., že zabezpečí pre Malačanov zníženie školného a lacné internáty, aby mohli v Trenčíne doštudovať.

Napriek tomu, že oficiálne rozhodnutie o existencii detašovaného pracoviska u nás ešte nepadlo, slová prorektorky a vypísanie výberového konania na garanta štúdia veľa naznačujú: „Od budúceho akademického roka bude prebiehať výučba na univerzite v Trenčíne,“ tvrdí prorektorka. V pondelok 29. marca vypísal zastupujúci rektor výberové konanie na obsadenie docenta v odbore politológia, ktorého hlavnou náplňou práce bude garantovanie rozvoja a kvality študijného programu politológia v prvom stupni vysokoškolského vzdelania, zodpovednosť za výskum a vzdelávanie v študijnom odbore, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, formovanie trendov a koncepcií a i. Podľa informácie na web stránke univerzity bude miestom výkonu práce Trenčín. O detašovaných pracoviskách tu nie je ani zmienky.
Či variant blokovej výučby v meste vzdialenom viac ako 120 km bude vyhovovať aj 227 študentom je veľmi otázne. Podľa slov primátora Jozefa Ondrejku, ktoré sme uvideli v predchádzajúcom článku, väčšine Malačanov vyhovoval práve systém necestovania za štúdiom. Pravdepodobná bloková výučba nebude ideálnym riešením ani pre zamestnávateľov študentov. Štúdium sa tiež predraží práve so zvýšenými nákladmi na cestovné a ubytovanie počas vyučovania. Preto by otázka zníženého školného a lacných internátov mala zostať otvorená.

Zdroj: Malacky.sk /isa/

Pridaj komentár

.
Toto je čítané

BSK začína s rekonštrukciou cesty zo Závodu smer Tomky

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), začala s rekonštrukciou cesty č. III/1169…

20 rokov