Každoročne s ukončením zimného obdobia, keď sa zintenzívni cestná premávka a na cesty vyrážajú motocyklisti, cyklisti a chodci, eviduje polícia nárast počtu dopravných nehôd týchto kategórií účastníkov cestnej premávky. Preto Prezídium policajného zboru vyhlásilo od 19. do 25. apríla 2010 týždeň bezpečnosti na cestách.

Počas tejto celoslovenskej akcie sa policajti zamerajú najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi s dôrazom na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prilieb a reflexných a bezpečnostných prvkov a odevov ako aj používanie prechodov pre chodcov. Okrem toho sa policajti zamerajú na dodržiavanie maximálnych povolených rýchlostí, na jazdu pod vplyvom alkoholu a pozornosť budú venovať i priestupkom v dynamike cestnej premávky.

Povinná výbava bicykla

  • Bicykel musí mať 2 samostatné a nezávislé účinné brzdy (1), ktorých účinok musí byť plynule ovládateľný.
  • Ak bicykel používame aj na dopravu dieťaťa, tak nesmieme zabudnúť na samostatné sedadlo, ktoré musí byť pevne pripevnené o rám a s pevnými stúpadlami pre nohy dieťaťa.
  • Odrazové svetlá – zadné červené (3), aspoň jedno bočné oranžové (5) na každej strane kolesa, oranžové na každom pedály(6), biele predné odrazové sklo (2).
  • Zdrojom elektrického prúdu, napr. „dynamo“ (musí zaistiť svietenie svetiel aspoň 1,5 hod.) (4)
  • Bicykel musí mať dostatočný silný a jasný zvonček (7).
  • Aby sa predišlo úrazom, tak voľné konce kormidla musia byť uzavreté a hrany zaoblené (8).
  • Uzavretými maticami nábojov kolies (9)

Zdroj: minv.sk

Osvetlenie bicykla
Súčasťou povinnej výbavy je aj svetlomet svietiaci bielym svetlom. Svetlo musí byť na bicykli pevne uchytené, aby samovoľne nemenilo svoju polohu. Jeho svietivosť musí byť najviac 20 metrov. Svietiť musí súčasne so zadným červeným obrysovým svetlom minimálne 90 minút bez prerušovania.
Z uvedeného jasne vyplýva, že jazdou na bicykli bez predného svetlometu za zníženej viditelnosti osvetľuje cestu dochádza k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky ako aj života a zdravia vodiča.

Prilba pre cyklistov
Pre všetkých cyklistov je povinná ochranná prilba. U ľudí starších ako 18 rokov je prilba povinná počas jazdy mimo obce, deti do pätnásť rokov ju musia nosiť stále.

Reflexné oblečenie
Reflexné oblečenie je pre cyklistov povinné v prípade zníženej viditeľnosti. Táto povinnost sa rovnako týka aj chodcov idúcich pri ceste. Je dôležité aby nás šoféri videli!

Čo môže mať bicykel

  • blatníky, ktoré musia prekrývať celú šírku nezaťaženej pneumatiky z oboch strán
  • kryt reťaze

Jazdci na kolieskových korčuliach sú braný za chodcov, preto musia dodržiavať pravidlá platné pre chodcov.

Pridaj komentár

.

BM: Ustekana sobota