Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo zborník Malacky a okolie 2. Jeho prvá časť sa skladá z piatich príspevkov, ktoré boli prezentované v máji 2009 na historickom seminári Pálfiovci a františkáni v Malackách.

Pojednávajú o osobnosti Pavla Pálfiho a jeho vzťahu k Malackám a františkánom, o františkánskej hudbe a hudobníkoch a o františkánskych a pálfiovských archívnych fondoch. Druhú časť zborníka tvoria vybrané prednášky, ktoré odzneli v rámci cyklu Stretnutie s históriou. Zaoberajú sa rozličnými témami z dejín Malaciek a Záhoria od 18. do 20. storočia.

Zborník je možné si zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii a v mestskom centre kultúry v Malackách za 3 €.

Pridaj komentár

.

Lapková patrola